2 tháng 10 năm 2017

Kính gửi khách hàng,

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2017, công ty chúng tôi ngừng cung cấp dịch vụ cho các giao dịch quyền chọn.

Vui lòng hoàn tất tất cả các hoạt động giao dịch trên các nền tảng này trước ngày 31 tháng 10, và chuyển tất cả các khoản tiền từ số dư trong hệ thống quyền chọn nhị phân sang số dư của Trader’s Cabinet. Bạn có thể gửi yêu cầu rút tiền và rút tiền của bạn từ NordFX.

Trong trường hợp bạn có vị trí mở tại thời điểm máy chủ 24:00 vào ngày 31 tháng 10 năm 2017, công ty sẽ đóng tài khoản ở mức giá hiện tại và số dư sẽ được chuyển sang số dư của Trader’s Cabinet của bạn.

Thông tin này chỉ liên quan đến các nhà giao dịch quyền chọn nhị phân. Giao dịch trên thị trường ngoại hối, bằng vàng, bạc, cũng như tiền điện tử, vẫn diễn ra như thường lệ.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi