23 tháng 10 năm 2017

Công ty chúng tôi tiếp tục mở rộng hoạt động của mình tại các thị trường Đông Nam Á. Nhiều người đã nhận thấy rằng một phiên bản ngôn ngữ khác của trang web NordFX đã được phát hành, đó là tiếng Việt. Tháng 10 này, Dịch vụ Hỗ trợ NordFX cũng đã bắt đầu sử dụng tiếng Việt.

Từ bây giờ, khách hàng từ đất nước của 100 triệu người dân sẽ có thể nhận được sự hỗ trợ bằng tiếng mẹ đẻ của họ về các vấn đề xung quanh các giao dịch trong thị trường tài chính. Họ cũng sẽ có thể nhận được thông tin đầy đủ về tất cả các sản phẩm và dịch vụ mà công ty chúng tôi cung cấp. Ngoài ra, các chuyên gia của công ty sẽ sẵn sàng hỗ trợ nhanh chóng mở tài khoản mới cũng như nạp và rút tiền.

Cần lưu ý rằng vì sự tiện lợi của khách hàng Việt Nam, công ty chúng tôi đã liên kết hai hệ thống thanh toán Việt Nam, Bảo Kim và Ngân Lượng với dịch vụ của chúng tôi.

Như chúng tôi đã nói với khách hàng Việt Nam của chúng tôi, "Chào mừng! Và đạt lợi nhuận tốt!"


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi