22 tháng 12 năm 2017

Kính gửi khách hàng,

Xin lưu ý rằng trong kỳ nghỉ lễ mùa đông, lịch trình sẽ được sửa đổi như sau:

  • 25 tháng 12: Giao dịch bị đóng
  • 26 tháng 12: Giao dịch mở cửa lúc 02:00 CET
  • 01 tháng 01: Giao dịch bị đóng
  • 02 tháng 1: Giao dịch mở cửa lúc 02:00 CET

Trong thời gian nghỉ lễ, thị trường có thể dao động bất ngờ. Vì vậy, chúng tôi đề nghị bạn có thể đảm bảo đủ margin trên các vị trí mở, nếu không các vị trí này có thể bị thanh lý một cách tự động ở mức giá tối ưu.

Cũng xin lưu ý rằng kỳ nghỉ lễ là một trong những lúc mà thanh khoản thị trường thấp và biến động cao, có thể ảnh hưởng đến các điều khoản và điều kiện giao dịch.

Giao dịch tiền điện tử sẽ diễn ra như bình thường: 24/7 mà không có bất kỳ gián đoạn trong các ngày lễ.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi