21 tháng 2 năm 2018

NordFX tiếp tục mở rộng phạm vi dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Bắt đầu từ tháng 21 Hai, khách hàng của công ty sẽ có quyền truy cập vào một dịch vụ mới sẽ cho phép họ nhận được thu nhập thông qua các khoản đầu tư dài hạn vào cổ phiếu của các công ty lớn nhất thế giới.

Dịch vụ mới này cung cấp cho khách hàng của chúng tôi hai loại sản phẩm đầu tư:

 1. Sản phẩm được bảo hộ bằng vốn (Capital – protected products)
 2. Sản phẩm lợi tức cao (High – yield products)

Các sản phẩm được bảo vệ bằng vốn cho phép bạn có được lợi nhuận từ những chuyển động giá cổ phiếu của các công ty lớn nhất trên thế giới, từ 20 đến 35% giá trị ban đầu cho giai đoạn đầu tư và bất kể hướng của các dao động đó. Ngoài ra, bạn có cơ hội thiết lập mức độ rủi ro chấp nhận được của chính mình, với khả năng bảo vệ vốn ban đầu của bạn lên đến 100%.

Ưu điểm của sản phẩm có bảo hộ vốn:

 • Ngưỡng đầu tư tối thiểu có thể tiếp cận được
 • Hoa hồng tham gia thấp
 • Bảo vệ 100% vốn
 • Lợi tức lên đến 35%
 • Phân tích đầu tư chi tiết

Các sản phẩm lợi tức cao tạo cơ hội để có được lợi nhuận cực kỳ cao nhờ đa dạng hóa danh mục đầu tư. Hệ thống thanh toán coupon đảm bảo lợi nhuận hàng quý định kỳ.

Ưu điểm của sản phẩm năng suất cao:

 • Ngưỡng đầu tư tối thiểu thấp
 • Không có hoa hồng tham gia
 • Lợi tức lên tới 50%
 • Phân tích đầu tư chi tiết
 • Thanh toán coupon hàng quý

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm đầu tư NordFX, vui lòng xem mục liên quan trên trang web của công ty chúng tôi.

 

Trân trọng,

NordFX


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi