26 tháng 9 năm 2018

NordFX nhận hai giải thưởng về giao dịch tiền mật mã1

Mùa thu này, NordFX đã được trao hai giải thưởng uy tín, đánh dấu sự phát triển sáng tạo của mình và tạo nên một mốc cao mới về dịch vụ giao dịch tiền mật mã. Tạp chí Kinh doanh Quốc tế đã trao giải Nhà Môi giới Tốt nhất cho Giao dịch Tiền mật mã cho NordFX và công ty đã được công nhận là Nhà môi giới tiền mật mã đáng tin cậy nhất năm 2018, theo cuộc bầu cử của hội đồng chuyên gia của tạp chí Global Brands Magazine.

"Giải thưởng của chúng tôi," tạp chí Global Brands Magazine viết, "nhằm xác định và nhận ra tầm quan trọng của việc cung cấp dịch vụ đặc biệt và khen thưởng hiệu suất làm việc với sự công nhận toàn cầu. Một nhóm nghiên cứu bên ngoài được thành lập để đánh giá các ứng cử viên. Theo nhóm nghiên cứu của chúng tôi, công ty của bạn đã thực sự thể hiện sự xuất sắc trong lĩnh vực ngoại hối và đã được chứng nhận và công nhận là Nhà môi giới tiền mật mã đáng tin cậy nhất năm 2018.

Giải thưởng là một sự công nhận cho công ty của bạn, những người đã thực hiện rất tốt và đã đạt được thành tích xuất sắc trong vài năm qua. Xin chúc mừng từ tạp chí Global Brands!”

 


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi