29 tháng 11 năm 2018

Bắt đầu từ giữa tháng 11, khách hàng của NordFX tận hưởng một cơ hội để đầu tư theo danh mục vào cổ phiếu của các công ty lớn trên toàn cầu. Ba quỹ đầu tư, Quỹ Pro-Industry, Quỹ Pro-Tech và Pro-Expert Fund, bao gồm các cổ phiếu có độ tin cậy cao nhất và triển vọng tốt nhất cho tăng trưởng.

NORD FX cung cấp các khoản đầu tư vào những mã cổ phiếu đáng tin cậy và có lợi nhuận cao của các thương hiệu toàn cầu1

Lợi thế đặc biệt của các quỹ này là ngưỡng đầu tư thấp, cho phép các nhà đầu tư có số tiền nhỏ để tận hưởng tất cả các lợi ích của việc quản lý tài sản chuyên nghiệp.

Tính minh bạch tuyệt đối và quyền tự do xử lý tiền cho phép nhà đầu tư kiểm soát hoàn toàn những gì đang diễn ra. Khách hàng có thể gửi và rút tiền bất cứ lúc nào theo yêu cầu của mình và sự tham gia của người quản lý cho phép bạn nhận được lợi nhuận tối đa có thể từ khoản đầu tư này.

Quỹ công nghiệp chuyên nghiệp (Pro-Industry Fund)

 • Số tiền đầu tư từ $1000
 • Lợi nhuận dự kiến lên tới 27% mỗi năm
 • Thời gian đầu tư: từ 6 tháng đến 1 năm
 • Quỹ này bao gồm cổ phần của những gã khổng lồ công nghiệp thế giới như Motorola, Nike, Ferrari, Boeing, Coca-Cola, HP INC, McDonald's, v.v.

Quỹ công nghệ cao (Pro-Tech Fund)

 • Số tiền đầu tư từ $3000
 • Lợi nhuận dự kiến lên tới 40,9% / năm
 • Thời gian đầu tư: từ 3 tháng đến 1 năm

Quỹ này bao gồm cổ phần của các công ty công nghệ cao tốt nhất trong ngành. Đây là những công ty như Apple, Microsoft, Intel, Alibaba, Adobe Systems, Nvidia, v.v.

Quỹ chuyên gia (Pro-Expert Fund)

 • Số tiền đầu tư từ $5000
 • Lợi nhuận dự kiến lên tới 57% mỗi năm
 • Thời gian đầu tư: từ 3 tháng đến 1 năm
 • Cổ phần của các công ty thuộc các ngành công nghiệp khác nhau, với độ tin cậy cao nhất và tiềm năng tăng trưởng được thu thập trong quỹ này. Đây là những cổ phiếu của Amazon, Netflix, MasterCard, Visa, Google, Facebook, PayPal, v.v.

Ngoài việc đầu tư vào các quỹ được đề cập ở trên, theo yêu cầu của khách hàng, các chuyên gia NordFX có thể tạo danh mục đầu tư riêng lẻ cho khách hàng hoặc mua cổ phần của các công ty được liệt kê riêng lẻ.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về ưu đãi đầu tư của NordFX tại https://vn.nordfx.com/funds hoặc bằng cách liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ của công ty.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi