14 tháng 12 năm 2018

Kính thưa quý khách hàng

Xin lưu ý rằng trong kỳ nghỉ đông, lịch giao dịch sẽ được sửa đổi như sau:

  • 24 tháng 12: Giao dịch đóng cửa lúc 23:00 (giờ Hà Nội)
  • 25 tháng 12: Ngừng mọi giao dịch
  • 26 tháng 12: Giao dịch mở cửa lúc 06:00 (giờ Hà Nội)
  • 31 tháng 12: Giao dịch đóng cửa lúc 23:00 (giờ Hà Nội)
  • 01 tháng 1: Ngừng mọi giao dịch
  • 02 tháng 1: Giao dịch mở cửa lúc 06:00 (giờ Hà Nội)

Trong thời gian nghỉ lễ, thị trường có thể di chuyển bất ngờ. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo lượng kí quỹ đủ lớn cho các vị trí mở, vì nếu không, các vị trí này có thể tự động đóng ở mức giá tối ưu.

Cũng xin lưu ý rằng thời gian nghỉ lễ là một trong những khoảng thời gian thị trường có thanh khoản thấp và biến động tăng cao, có thể ảnh hưởng đến các điều khoản và điều kiện giao dịch.

Giao dịch tiền điện tử sẽ diễn ra như bình thường: 24/7 mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào trong kì lễ hội.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi