13 tháng 2 năm 2019

Kính gửi quý khách hàng
Chúng tôi vui mừng thông báo cho bạn rằng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 2 năm 2019, UKOIL.c (hợp đồng chênh lệch giao dịch dầu thô Brent) và năm chỉ số hợp đồng chênh lệch CFD khác đã được thêm vào danh sách các công cụ giao dịch có sẵn, bao gồm:

  • DJ30.c (Dow Jones 30, chỉ số chứng khoán bao gồm 30 tập đoàn lớn của Mỹ),
  • US500.c (S&P 500, chỉ số chứng khoán bao gồm 500 công ty cổ phần được lựa chọn của Hoa Kỳ có vốn hóa lớn nhất),
  • DE30.c (DAX, Chỉ số Germany 30 Cash, một chỉ số bao gồm 30 công ty lớn của Đức có cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán Frankfurt),
  • USTEC.c (NAS100 - NASDAQ-100, chỉ số chứng khoán của Mỹ. Chỉ số này bao gồm 100 công ty lớn nhất về vốn hóa, có cổ phiếu được giao dịch trên sàn giao dịch NASDAQ. Chỉ số này không bao gồm các công ty thuộc lĩnh vực tài chính),
  • JP225.c (JP225.c - Nikkei 225, một chỉ số đại diện cho giá trị trung bình của giá cổ phiếu của 225 công ty được giao dịch trên thị trường chứng khoán Tokyo),

Giao dịch với các công cụ CFD (hợp đồng chênh lệch) có sẵn trên tài khoản Fix, Pro và Zero. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn về các điều khoản hợp đồng cho các công cụ này trong chi tiết hợp đồng của các tài khoản này, mục chi tiết hợp đồng CFD


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi