17 tháng 12 năm 2019

Tháng 12 là tháng tổng hợp kết quả của năm. Nhưng trước khi làm như vậy, NordFX quyết định tặng cho khách hàng của mình một món quà bất ngờ vào năm mới bằng cách mở rộng phạm vi các công cụ giao dịch và giới thiệu tài khoản Stocks mới được thiết kế để giao dịch CFD với cổ phiếu của các công ty lớn nhất thế giới.

Hiện tại, cổ phiếu của 68 công ty, bao gồm IBM, JP Morgan Chase, Coca-Cola, Mastercard, McDonalds, Microsoft, Volkswagen, UBER, eBay, Alibaba, Deutsche Bank và nhiều công ty khác, được cung cấp để giao dịch cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư.

Giao dịch được thực hiện trên nền tảng MetaTrader-4 nổi tiếng. Bạn có thể mở cả hai vị trí ngắn và dài trên các hợp đồng CFD với tỷ lệ đòn bẩy là 1:5. Tổng hoa hồng cho giao dịch quay vòng chỉ là 0,2%. Cần lưu ý rằng một vị trí mua được giữ tại ngày chia cổ tức sẽ nhận được số tiền cổ tức, trong khi một vị trí bán sẽ trả tiền cổ tức.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật của công cụ giao dịch, cũng như mở tài khoản Stocks, tại trang web NordFX theo liên kết

https://vn.nordfx.com/trading-account-stocks.html  hoặc thông qua Cabinet của Trader.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi