24 tháng 1 năm 2020

Công ty môi giới NordFX đã cung cấp cho khách hàng của mình thêm một cơ hội để giao dịch và đầu tư sinh lời trên thị trường tài chính vào năm 2020: Dịch vụ Sao chép giao dịch.

Sao chép giao dịch: Thêm một dịch vụ từ NordFX cho giao dịch và đầu tư sinh lời1

Sao chép giao dịch là một loại giao dịch xã hội đơn giản và rõ ràng, trong đó các giao dịch từ tài khoản của nhà cung cấp tín hiệu được tự động sao chép vào tài khoản của người đăng ký. Dịch vụ này cho phép các nhà giao dịch có kinh nghiệm kiếm thêm lợi nhuận bằng cách bán tín hiệu giao dịch của họ cho người mới bắt đầu - bằng cách sao chép chúng. Nó cũng phù hợp cho những người quan tâm đến đầu tư thụ động vào thị trường tài chính, vì nó không yêu cầu bất kỳ kinh nghiệm giao dịch độc lập hoặc thời gian bỏ ra nào.

Bạn có thể chọn nhà cung cấp tín hiệu bằng cách sử dụng thông tin thống kê đầy đủ và dữ liệu giám sát trực tuyến với hơn 30 thông số. Đồng thời, lợi thế rõ ràng của Sao chép giao dịch là người đăng ký có toàn quyền kiểm soát tài khoản của họ. Bất cứ lúc nào, người đăng ký có thể đóng một hoặc nhiều giao dịch được sao chép, ngừng đăng ký tín hiệu và đồng thời thực hiện giao dịch độc lập trên tài khoản này. Ngoài ra, người đăng ký có thể điều chỉnh các giao dịch được sao chép theo số tiền khả dụng và tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận mong muốn.

Ưu điểm của dịch vụ này là người sao chép tín hiệu trả cho nhà cung cấp tín hiệu một khoản phí chỉ cho các giao dịch có lợi nhuận và chỉ cho tổng lợi nhuận trong toàn bộ thời gian sao chép.

Dịch vụ mới cho phép bạn thực hiện và sao chép giao dịch bằng cách sử dụng toàn bộ phạm vi công cụ giao dịch có sẵn trong NordFX trên tài khoản Pro tiêu chuẩn, bao gồm các cặp tiền Forex, tiền điện tử, vàng, bạc, dầu và các chỉ số chứng khoán chính.

Giao dịch được sao chép ngay cả khi phần mềm giao dịch bị tắt và người sao chép tín hiệu không cần phải bật máy tính 24 giờ mỗi ngày hoặc chi tiền cho việc thuê máy chủ VPS.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dịch vụ Sao chép giao dịch, trở thành người đăng ký hoặc nhà cung cấp tín hiệu thông qua tài khoản cá nhân của bạn trên trang web chính thức của nhà môi giới www.NordFX.com.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi