15 tháng 5 năm 2020

Kính gửi quý khách hàng, một số tài liệu khách hàng cần cung cấp cho NordFX đã được cập nhật: Tài liệu để xác minh tài khoảnchính sách và thủ tục rút tiền.

Thỏa thuận khách hàng cũng đã được cập nhật, vì vậy vui lòng chú ý đến các mục 9.9 và 13.6.

Ngoài ra, Quy định giao dịch cho Nền tảng giao dịch, Meta Metaderder trực tuyến đã được cập nhật (mục 1.6.1, 1.6.3, 4.1, 4.2, 8.4, 8.5).

Bạn có thể đọc đầy đủ các tài liệu này và các tài liệu quy định khác trên trang web của chúng tôi trong phần "Tài liệu pháp lý".


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi