28 tháng 5 năm 2020

Liên đoàn doanh nghiệp thế giới (WORLDCOB), quy tụ hơn 3,500 thành viên từ hơn 130 quốc gia, đã ghi nhận công ty môi giới NordFX là người chiến thắng Giải thưởng Doanh Nghiệp Xuất Sắc của BIZZ.

Liên Đoàn Doanh Nghiệp Thế Giới Vinh Danh NordFX với Giải Thưởng Doanh Nghiệp Xuất Sắc1

Quyết định này được đưa ra bởi Ủy ban Đánh giá WORLDCOB trên cơ sở các khuyến nghị của các thành viên đang hoạt động của Liên minh, cũng như trên cơ sở một cuộc khảo sát được các hiệp hội và công ty quốc tế về khảo sát thị trường tham gia. Ngoài ra, để có được thông tin độc lập và khách quan về hoạt động của một công ty, các chuyên gia của WORLDCOB đã yêu cầu dữ liệu từ các cơ quan truyền thông mạng và PR hàng đầu. Dữ liệu nhận được từ hơn 100 phòng thương mại cũng được tính đến.

Sau đó, Ủy ban Đánh giá đã phân tích tất cả dữ liệu thu thập trên thang điểm 100, có tính đến toàn bộ các tiêu chí, như lãnh đạo doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ, cấp quản lý, sự đổi mới, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và thành tựu đạt được. Các công ty có 90 điểm trở lên được công nhận là đã hoạt động xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh và được đề cử cho Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc BIZZ.

“Đây là một vinh dự được trao đến bạn thay mặt cho Ban Giám đốc của WORLDCOB. Tôi gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến đội nhóm của bạn tại NORDFX vì đã chiến thắng Giải thưởng của chúng tôi. Bạn đã đạt được sự công nhận mà bạn xứng đáng và tôi hy vọng rằng bạn sẽ trở thành thành viên của gia đình WORLDCOB, nơi bạn có thể chia sẻ thành tích của mình với những người khác", - Giám đốc điều hành Liên đoàn doanh nghiệp thế giới Jesus Moran đã chúc mừng ban lãnh đạo và nhân viên của NordFX.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi