2 tháng 12 năm 2020

Công ty môi giới NordFX đã tổng kết hoạt động giao dịch của khách hàng vào tháng 11.

Lợi nhuận cao nhất trong tháng đó tới từ một khách hàng Việt Nam, tài khoản số 1416xxx. Lợi nhuận 40,153 USD của khách hàng này chủ yếu thu được từ các giao dịch với cặp tiền tệ EUR/AUD và vàng (XAU/USD).

Thứ hai là nhà giao dịch đến từ Ấn Độ (tài khoản số 4855xxx), người có lợi nhuận gần 40 nghìn đô (38,930 USD) và thu được thông qua giao dịch trên nhiều cặp tiền, bao gồm GBP/USD, USD/CHF và GBP/NZD.

Vị trí thứ ba trong TOP 3 tháng 11 thuộc về nhà giao dịch Việt Nam (tài khoản số 1511xxx), với lợi nhuận là 15,925 USD, nhà giao dịch này đã giao dịch các cặp NZD/USD, AUD/USD và XAU/USD.

Các dịch vụ đầu tư thụ động trong tháng 11:

- Trong CopyTrading, nhà cung cấp tín hiệu có tên 78XGaming đã cho thấy mức tăng trưởng tối đa với kết quả tuyệt vời là + 1539% với mức drawdown là 79%;

- Trong dịch vụ PAMM, kết quả khiêm tốn hơn nhiều. Tại đây, nhà quản lý quỹ với biệt danh ProCapital đã trở thành người dẫn đầu, quỹ có mức tăng trưởng 15,51%. Tuy nhiên, mức drawdown của quỹ này thấp hơn đáng kể, chỉ 9,8%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư thích thu nhập ổn định với mức độ rủi ro vừa phải.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi