1 tháng 4 năm 2021

Kính gửi khách hàng,

Do ảnh hưởng từ dịp lễ Phục sinh, chỉ có giao dịch tại thị trường tiền điện tử và ngoại hối sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 2 tháng 4 năm 2021. Các giao dịch còn lại sẽ không hoạt động.

Giao dịch chỉ số và cổ phiếu sẽ không khả dụng vào Thứ Hai, ngày 5 tháng 4 năm 2021.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi