28 tháng 5 năm 2021

Các khách hàng thân mến, do Ngày tưởng niệm tử sỹ - Memorial Day, giao dịch với kim loại và chỉ số sẽ sớm đóng cửa vào Thứ Hai, ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Giao dịch cổ phiếu sẽ đóng cửa, thị trường ngoại hối và tiền điện tử sẽ hoạt động như bình thường.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi