3 tháng 11 năm 2021

Gửi các khách hàng thân mến, Do Ngày Lễ Tạ ơn, sàn sẽ sớm đóng cửa giao dịch với kim loại và chỉ số vào Thứ Năm, ngày 25 tháng 11 (17:45 giờ máy chủ đối với kim loại) và Thứ Sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (18:30 giờ máy chủ đối với kim loại).

Giao dịch trên một số cổ phiếu sẽ đóng cửa vào ngày 25 tháng 11 và đóng cửa sớm vào ngày 26 tháng 11 năm 2021.

Thị trường ngoại hối và tiền điện tử sẽ hoạt động như bình thường.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi