23 tháng 5 năm 2022

Liên đoàn các Doanh nghiệp Thế giới lần thứ hai trao tặng Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc cho NordFX1 

Lần thứ hai, NordFX đã nhận được giải thưởng BIZZ, giải thưởng mà Liên đoàn các Doanh nghiệp Thế giới trao tặng hàng năm cho các công ty đạt được thành công vượt bậc trong kinh doanh.

Liên đoàn các Doanh nghiệp Thế giới (World Confederation of Businesses/ WORLDCOB) đã đóng vai trò hàng đầu như một tổ chức kinh doanh quốc tế trong hơn 15 năm, thúc đẩy sự phát triển kinh doanh tại hơn 130 quốc gia và khuyến khích sự phát triển của các công ty và doanh nhân thông qua giải thưởng BIZZ. NordFX đã nhận được giải thưởng này lần đầu tiên vào năm 2020 và bây giờ đã có một thành công mới.

“Thay mặt cho Liên đoàn các Doanh nghiệp Thế giới,” chủ tịch của tổ chức, Jesus Moran, đã viết trong lá thư của họ, “chúng tôi gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến bạn và nhóm của bạn NORDFX, vì đã được chọn là người chiến thắng giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc quan trọng này.

Công ty của bạn đã được chọn vì liên tục vượt qua các tiêu chí đánh giá được nêu trong Bảng câu hỏi về Doanh nghiệp xuất sắc của chúng tôi: Lãnh đạo Doanh nghiệp, Chất lượng Sản phẩm và Dịch vụ, Hệ thống Quản lý, Đổi mới và Sáng tạo, Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp và Kết quả Đạt được. Vì lý do này, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng một lần nữa để ghi nhận thành tích xuất sắc này. WORLDCOB chúc bạn tiếp tục hoàn thành xuất sắc công việc mà công ty của bạn đang làm."


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi