13 tháng 1 năm 2023

Những thay đổi sau đây sẽ được thực hiện trong lịch giao dịch của chúng tôi 16.01.2023 - 17.01.2023 (Sinh nhật của Martin Luther King Jr.)

Giao dịch sẽ không khả dụng trong các khoảng thời gian sau

XAUUSD, XAGUSD

20:30 ngày 16 tháng 1– 00:00 ngày 17 tháng 1

WTI_OIL

20:15 ngày 16 tháng 1 – 00:10 ngày 17 tháng 1

UKOIL.c

20:15 ngày 16 tháng 1 – 02:10 ngày 17 tháng 1

XNGUSD

20:15 ngày 16 tháng 1 – 00:10 ngày 17 tháng 1

DJ30.c, USTEC.c, US500.c

19:00 ngày 16 tháng 1 – 00:30 ngày 17 tháng 1

Chứng khoán Mỹ

21:45 ngày 16 tháng 1  – 15:40 ngày 17 tháng 1

Phần còn lại là không có thay đổi. Đây là giờ của Máy chủ NordFX.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi