30 tháng 3 năm 2023

Kính gửi quý khách hàng,
Do các ngày lễ Phục sinh của Công giáo, sẽ có những thay đổi sau về giờ giao dịch (giờ máy chủ NordFX):

XAGUSD, XAUUSD
Đóng: 22:59 06.04.2023
Mở lại: 00:05 10.04.2023

USOIL
Đóng: 22:45 06.04.2023
Mở lại: 00:10 10.04.2023

UKOIL
Đóng: 22:55 06.04.2023
Mở lại: 02:10 10.04.2023

XNGUSD
Đóng: 22:45 06.04.2023
Mở lại: 00:10 10.04.2023

US30, US500, USTEC
Đóng: 15:15 07.04.2023
Mở lại: 00:30 10.04.2023

DE30
Đóng: 22:00 06.04.2023
Mở lại: 02:15 11.04.2023

Chứng khoán Mỹ
Đóng: 21:45 06.04.2023
Mở lại: 15:40 10.04.2023


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi