22 tháng 5 năm 2023

Kính gửi Quý khách hàng,
Do Lễ Tưởng niệm Chiến sĩ Trận Vong (Hoa Kỳ) và Kì nghỉ lễ Ngân hàng Mùa xuân (Vương quốc Anh), sẽ có những thay đổi sau về giờ giao dịch (giờ máy chủ NordFX):

US30, US500, USTEC:
Đóng cửa: 19:00 ngày 29.05.2023
Mở lại: 00:30 ngày 30.05.2023

UKOIL.c:
Đóng cửa: 19:15 ngày 29.05.2023
Mở lại: 02:00 ngày 30.05.2023

WTI_OIL:
Đóng cửa: 19:15 ngày 29.05.2023
Mở lại: 00:00 ngày 30.05.2023

XAUUSD, XAGUSD:
Đóng cửa: 19:15 ngày 29.05.2023
Mở lại: 00:00 ngày 30.05.2023

Chứng khoán Mỹ:
Đóng cửa: 21:45 ngày 26.05.2023
Mở lại: 15:30 ngày 30.05.2023


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi