12 tháng 6 năm 2023

Kính gửi Quý khách hàng,
Do sự kiện ngày Juneteenth Day (Mỹ), sẽ có những thay đổi sau về giờ giao dịch (giờ máy chủ NordFX):

US30, US500, USTEC:
Đóng cửa: 19:00 ngày 19.06.2023
Mở lại: 00:30 ngày 20.06.2023

UKOIL.c:
Đóng cửa: 19:15 ngày 19.06.2023
Mở lại: 02:00 ngày 20.06.2023

WTI_OIL:
Đóng cửa: 19:15 ngày 19.06.2023
Mở lại: 00:00 ngày 20.06.2023

XNGUSD:
Đóng cửa: 19:15 ngày 19.06.2023
Mở lại: 00:00 ngày 20.06.2023

XAUUSD, XAGUSD:
Đóng cửa: 19:15 ngày 19.06.2023
Mở lại: 00:00 ngày 20.06.2023

Chứng khoán Mỹ:
Đóng cửa: 21:45 ngày 16.06.2023
Mở lại: 15:30 ngày 20.06.2023


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi