26 tháng 6 năm 2023

Kính gửi Khách hàng, Do bảo trì kỹ thuật theo lịch trình, máy chủ giao dịch và Trader’s Cabinet trên trang web có thể không truy cập được từ 23:00 giờ máy chủ vào Thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2023, đến 23:00 giờ máy chủ vào Chủ nhật, ngày 2 tháng 7 năm 2023. Điều này bao gồm giao dịch, gửi tiền, rút tiền và các hoạt động khác.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi