1 tháng 12 năm 2023

Theo thông cáo báo chí của MetaQuotes, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2023, phiên bản tối thiểu của nền tảng giao dịch sẽ là: MetaTrader 4 build 1380, phát hành vào ngày 24 tháng 3. Sau ngày nói trên, các thiết bị đầu cuối có phiên bản cũ hơn sẽ không thể kết nối với Máy chủ giao dịch NordFX.

Bạn hãy vui lòng cập nhật tất cả thiết bị đầu cuối của mình lên phiên bản mới nhất nếu cần (bạn có thể kiểm tra phiên bản hiện tại của thiết bị đầu cuối thông qua phần menu "Trợ giúp -> Giới thiệu...", xem hình 1)

Yêu cầu mới đối với thiết bị đầu cuối MetaTrader 41 

hoặc tải xuống phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi (liên kết: https://nordvn.info/metatrader-4.html).


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi