20 tháng 11 năm 2023

Kính thưa quý khách hàng,
Do Ngày Lễ Tạ Ơn (Hoa Kỳ), sẽ có những thay đổi sau về giờ giao dịch (giờ máy chủ NordFX):

XAUUSD, XAGUSD
Đóng cửa: 19:15 ngày 23.11.2023
Mở cửa trở lại: 00:01 ngày 24.11.2023
Đóng cửa: 19:30 ngày 24.11.2023
Mở cửa trở lại: 00:05 ngày 27.11.2023

WTI_OIL, XNGUSD
Đóng cửa: 19:15 ngày 23.11.2023
Mở cửa trở lại: 00:10 ngày 24.11.2023
Đóng cửa: 19:30 ngày 24.11.2023
Mở cửa trở lại: 00:10 ngày 27.11.2023

UKOIL.c
Đóng cửa: 19:15 ngày 23.11.2023
Mở cửa trở lại: 02:10 ngày 24.11.2023
Đóng cửa: 19:30 ngày 24.11.2023
Mở cửa trở lại: 02:10 ngày 27.11.2023

DJ30.c, USTEC.c, US500.c
Đóng cửa: 19:00 ngày 23.11.2023
Mở cửa trở lại: 00:05 ngày 24.11.2023
Đóng cửa: 19:15 ngày 24.11.2023
Mở cửa trở lại: 00:05 ngày 27.11.2023

DE30.c
Đóng cửa: 22:00 ngày 23.11.2023
Mở cửa trở lại: 00:05 ngày 24.11.2023
Đóng cửa: 22:00 ngày 24.11.2023
Mở cửa trở lại: 00:05 ngày 27.11.2023

Chứng khoán Mỹ
Đóng cửa: 21:45 ngày 22.11.2023
Mở cửa trở lại: 15:40 ngày 24.11.2023
Đóng cửa: 19:00 ngày 24.11.2023
Mở cửa trở lại: 15:40 ngày 27.11.2023


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi