21 tháng 12 năm 2023

Xin lưu ý rằng trong kỳ nghỉ lễ mùa đông, những thay đổi sau đây sẽ được thực hiện đối với lịch giao dịch (Giờ máy chủ NordFX):

Ngoại hối

Đóng cửa

22:59 ngày

22.12.2023

Mở cửa lại

23:05 ngày

25.12.2023

Đóng cửa

22:59 ngày

29.12.2023

Mở cửa lại

23:05 ngày

01.01.2024

XAUUSD, XAGUSD

Đóng cửa

22:58 ngày

22.12.2023

Mở cửa lại

00:05 ngày

26.12.2023

Đóng cửa

22:58 ngày

29.12.2023

Mở cửa lại

00:05 ngày

02.01.2024

WTI_OIL, XNGUSD

Đóng cửa

22:44 ngày

22.12.2023

Mở cửa lại

00:10 ngày

26.12.2023

Đóng cửa

22:44 ngày

29.12.2023

Mở cửa lại

00:10 ngày

02.01.2024

UKOIL.c

Đóng cửa

20:45 ngày

22.12.2023

Mở cửa lại

02:10 ngày

26.12.2023

Đóng cửa

20:45 ngày

29.12.2023

Mở cửa lại

02:10 ngày

02.01.2024

DJ30.c, USTEC.c, US500.c

Đóng cửa

22:59 ngày

22.12.2023

Mở cửa lại

00:05 ngày

26.12.2023

Đóng cửa

22:59 ngày

29.12.2023

Mở cửa lại

00:05 ngày

02.01.2024

DE30.c

Đóng cửa

21:59 ngày

22.12.2023

Mở cửa lại

01:15 ngày

27.12.2023

Đóng cửa

21:59 ngày

29.12.2023

Mở cửa lại

01:15 ngày

02.01.2024

Chứng khoán Mỹ

Đóng cửa

21:45 ngày

22.12.2023

Mở cửa lại

15:40 ngày

26.12.2023

Đóng cửa

21:45 ngày

29.12.2023

Mở cửa lại

15:40 ngày

02.01.2024

 


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi