12 tháng 1 năm 2024

Những thay đổi sau đây sẽ được thực hiện trong lịch giao dịch của chúng tôi từ ngày 12.01.2024 - 16.01.2024 (Ngày sinh của Martin Luther King Jr.)

XAUUSD, XAGUSD

Đóng cửa

20:15

ngày 15.01.2024

Mở cửa trở lại

00:01

ngày 16.01.2024

WTI_OIL, XNGUSD

Đóng cửa

20:15

ngày 15.01.2024

Mở cửa trở lại

00:10

ngày 16.01.2024

UKOIL.c

Đóng cửa

20:15

ngày 15.01.2024

Mở cửa trở lại

02:10

ngày 16.01.2024

US30.c, USTEC.c, US500.c

Đóng cửa

19:00

ngày 15.01.2024

Mở cửa trở lại

00:05

ngày 16.01.2024

Chứng khoán Mỹ

Đóng cửa

21:45

ngày 12.01.2024

Mở cửa trở lại

15:40

ngày 16.01.2024


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi