Phương pháp nạp/rút tiền
Phí
Thời gian chuyển khoản
Loại tiền tệ
Phương pháp nạp tiền Loại tiền tệ Phí Thời gian chuyển khoản
Chuyển khoản ngân hàng
Bank Transfer USD, EUR Phí do ngân hàng của bạn tính 3-5 ngày làm việc Nạp tiền
Thẻ Ngân hàng
VISA USD, EUR Không có Ngay tức thì Nạp tiền
MasterCard USD, EUR Không có Ngay tức thì Nạp tiền
Hệ thống Thanh toán Trực tuyến
WebMoney USD, EUR 0.8% nhưng không
hơn $50
Ngay tức thì Nạp tiền
Skrill USD, EUR Không có Ngay tức thì Nạp tiền
NETELLER USD Không có Ngay tức thì Nạp tiền
NETELLER
Thẻ Ngân hàng: VISA/Maestro
USD 1.75-4.95% / 0-4.95% Ngay tức thì Nạp tiền
Perfect Money USD, EUR - Tài khoản PM Premium 0.5%
- Tài khoản PM xác minh 0.5%
- Tài khản PM chưa được xác minh 1.99%
Ngay tức thì Nạp tiền
Ngan Luong VND Không có Ngay tức thì Nạp tiền
PayToday THB commission for deposit 4% Ngay tức thì Nạp tiền
PayTrust88 Vietnam VND Không có Ngay tức thì Nạp tiền
Help2Pay Vietnam VND Không có Ngay tức thì Nạp tiền
Ezeebill Vietnam online banks VND Không có Ngay tức thì Nạp tiền
Dragonpay PHP Không có Within 1-24 hours Nạp tiền
Phương pháp rút tiền Loại tiền tệ Phí Thời gian chuyển khoản
Chuyển khoản ngân hàng
Bank Transfer USD, EUR Phí do bên ngân hàng của bạn và
ngân hàng thụ hưởng tính
3-6 ngày làm việc Rút tiền
Thẻ Ngân hàng
VISA USD, EUR 4% trên số tiền + $7.50 5-6 ngày làm việc Rút tiền
MasterCard USD, EUR 4% trên số tiền + $7.50 5-6 ngày làm việc Rút tiền
Hệ thống Thanh toán Trực tuyến
WebMoney USD, EUR 0.8% nhưng không
hơn $50
Trong vòng 1 ngày làm việc Rút tiền
Skrill USD, EUR 1% Trong vòng 1 ngày làm việc Rút tiền
NETELLER USD 5% but not more
than $500
Trong vòng 1 ngày làm việc Rút tiền
Perfect Money USD, EUR 0.5% Trong vòng 1 ngày làm việc Rút tiền
Ngan Luong VND Không có Trong vòng 1 ngày làm việc Rút tiền
PayToday THB commission for withdrawal 2% Ngay tức thì Rút tiền
PayTrust88 Vietnam VND 1.60% + VND 5,700.00 Ngay tức thì Rút tiền
Help2Pay Vietnam VND 1.50% Ngay tức thì Rút tiền
Dragonpay PHP Không có Within 1-24 hours Rút tiền
Chuyển khoản nội bộ
Internal Transfer USD, EUR Không có Ngay tức thì đối với
loại tài khoản hợp nhất

Trong vòng 1 ngày làm việc trừ
loại tài khoản hợp nhất
Rút tiền

Thông tin chi tiết về nạp và rút tiền qua hệ thống thanh toán cụ thể có sẵn trong Trader’s Office.

*NordFX không tính bất kỳ khoản phí nạp tiền hoặc rút tiền nào.
**Thẻ ngân hàng của bạn và tài khoản giao dịch cần được xác minh trước tiên.

Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi