Giới thiệu bạn bè và nhận tiền bonus
1. Giới thiệu bạn bè để
giao dịch cùng NordFX
2. Người bạn đó sẽ mở một tài khoản và nạp tiền
3. Bạn nhận được 10% tiền nạp của người bạn đó
Chi tiết về bạn
Chi tiết về bạn bè
×
Thank you, your request has been successfully sent.
We will contact you within 24 hours.

Bạn không có tài khoản để tham gia chương trình khuyến mãi?

Quy tắc của chương trình Giới thiệu bạn bè

Chương trình giới thiệu một người bạn (sau đây gọi là chương trình) dành cho các khách hàng hiện tại (sau đây gọi là người tham gia) của NordFX. Theo các điều khoản của chương trình này, những người được giới thiệu (sau đây gọi là người bạn) trở thành khách hàng của Công ty sẽ nhận được tiền thưởng (sau đây gọi là Bonus) với số tiền 10% (mười phần trăm) khoản tiền gửi đầu tiên của Người bạn vào tài khoản giao dịch với Công ty.

Thực hiện ba bước đơn giản sau để tham gia Chương trình khuyến mãi và nhận Tiền bonus:

  • 1. Bạn phải là khách hàng của NordFX. Nói với bạn bè và người quen của bạn về các cơ hội giao dịch trên thị trường tài chính, được cung cấp bởi NordFX.
  • 2. Khi bạn bè của bạn (một hoặc một vài trong số họ) mở tài khoản giao dịch trong Công ty và gửi tiền, bạn sẽ được thưởng Tiền thưởng cho mỗi Người bạn đó.
  • 3. Để tham gia Chương trình khuyến mãi và nhận Tiền thưởng, hãy điền vào mẫu đơn giản ở trên để cung cấp thông tin chi tiết của bạn và của bạn bè.

1. Yêu cầu đối với tài khoản giao dịch của người được giới thiệu

1.1. Để tham gia Chương trình khuyến mãi, Người bạn được giới thiệu phải được xác minh và phải mở một trong các loại tài khoản sau: Fix, Pro, Zero hoặc Crypto.

1.2. Khoản tiền gửi đầu tiên của người bạn đó phải là 100 đô la trở lên (một trăm đô la Mỹ) hoặc một số tiền tương đương bằng BTC hoặc ETH.

1.3. Người bạn phải là khách hàng mới của Công ty. Thuật ngữ mới có nghĩa là:
– tại thời điểm Khuyến mãi, người bạn đó phải không có tài khoản giao dịch hoạt động nào khác trong NordFX;
– nếu Người bạn trước đó có tài khoản giao dịch trong Công ty, tất cả các hoạt động trên tài khoản đó phải được hoàn thành không ít hơn 6 (sáu) tháng trước khi bắt đầu Chương trình khuyến mãi.

1.4. Người bạn có thể không đến từ chương trình Liên kết IB của Công ty. Hoa hồng liên kết từ các giao dịch của người bạn đó theo tỷ lệ phần trăm chênh lệch không được trả.

1.5. Tài khoản giao dịch của người bạn đó có thể tham gia vào bất kỳ chương trình Khuyến mãi và Tiền thưởng nào khác của Công ty trên cơ sở chung và không có bất kỳ giới hạn nào.

2. Số tiền thưởng, điều kiện nhận và rút tiền

2.1. Số tiền thưởng được trao cho Người tham gia là 10% (mười phần trăm) khoản tiền nạp đầu tiên của người bạn đó. Số tiền thưởng là không giới hạn.

2.2. Khoản tiền gửi đầu tiên của tài khoản giao dịch của Người bạn được giới thiệu sẽ được ghi vào số dư của MT4 (đối với tài khoản Fix, Pro, Zero) hoặc vào số dư của MT5 (đối với tài khoản Crypto). Chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản của NordFX sẽ không được coi là tiền gửi.

2.3. Tiền thưởng sẽ được trao cho Người tham gia sau khi tài khoản của Người bạn được xác minh và gửi khoản tiền gửi đầu tiên vào tài khoản giao dịch với Công ty.

2.4. Nếu Người bạn rút hoàn toàn hoặc một phần tiền từ tài khoản của mình trước khi anh ta hoàn thành các điều kiện về doanh thu tối thiểu được quy định tại khoản 2.8 của các Quy tắc này, Tiền thưởng mà Người tham gia nhận được, cũng như lợi nhuận kiếm được từ Tiền thưởng này, sẽ bị khấu trừ từ tài khoản của Người tham gia.

2.5. Để nhận được Tiền thưởng, Người tham gia phải điền và gửi mẫu đơn đăng ký ở trên, cho biết thông tin chi tiết về Người tham gia và Bạn bè.

2.6. Tiền thưởng sẽ được tích lũy vào số dư của tài khoản MT4 hoặc MT5 của người tham gia trong vòng 24 giờ sau khi nộp đơn và Người tham gia có thể sử dụng cho các hoạt động giao dịch trên tài khoản của mình trong Công ty.

2.7. Người tham gia chỉ có thể nhận được Tiền thưởng một lần cho mỗi Người bạn.

2.8. Người tham gia chỉ có thể rút Tiền thưởng khi Người bạn được giới thiệu đáp ứng các điều kiện của doanh thu giao dịch tối thiểu - 1 lot cho mỗi 10 USD Tiền thưởng cho các tài khoản Fix, Pro, Zero hoặc tương đương với tài khoản Crypto.

Ví dụ (đối với tài khoản Fix, Pro, Zero):
Giả sử bạn bè của bạn đã gửi 1000 USD vào tài khoản Fix. Tiền thưởng của bạn là 10% tiền gửi, hoặc 100 USD. Bạn có thể rút Phần thưởng này sau khi Bạn bè của bạn thực hiện doanh thu giao dịch (lot giao dịch tiêu chuẩn) được tính trên cơ sở 1 lot cho mỗi 10 USD Tiền thưởng của bạn. Vì vậy, trong trường hợp này, để rút Tiền thưởng 100 USD, Bạn bè của bạn phải mở và đóng giao dịch với tổng khối lượng là 10 lots.

2.9. Các giao dịch không có lãi hoặc lỗ sẽ không được tính (xem điều 2.8.). Nếu Công ty nghi ngờ rằng Người bạn được giới thiệu đã lạm dụng các quy tắc của chương trình Khuyến mãi bằng giao dịch hedging các vị trí giao dịch (sử dụng các tài khoản giao dịch khác trong Công ty) hoặc bên ngoài (sử dụng các tài khoản giao dịch khác với các nhà môi giới khác), thì Công ty có quyền hủy ngay lập tức Phần thưởng mà Người tham gia nhận được cho Người bạn đó.

2.10. Người bạn được giới thiệu cũng có thể trở thành Người tham gia và tham gia Chương trình khuyến mãi này trong các điều kiện chung, mục giới thiệu Bạn bè mới (xem điều 1.3 của các Quy tắc này).

3. Điều khoản chung

3.1. Khi mời Bạn bè trong khuôn khổ Chương trình khuyến mãi này, Người tham gia không được thay mặt Công ty hoặc tự đại diện cho mình như một chi nhánh của Công ty.

3.2. Công ty sẽ có quyền hủy Phần thưởng bonus trong trường hợp lạm dụng và vi phạm Quy tắc về phía Người tham gia và/hoặc Người bạn.

3.3. Công ty có quyền thay đổi Quy tắc của Khuyến mãi này mà không cần thông báo trước cho các bên liên quan.

Đọc các điều khoản đầy đủ của chương trình khuyến mãi Đóng quy tắc